Tag: Skalen

Akuta trianglar och trubbiga trianglar

En triangel är en sluten figur som består av tre linjesegment som skär varandra i sina ändar. Varje triangel har tre hörn (segmentens mötespunkter),...