Tag: przeciętny

Jak skonstruować przedział ufności proporcji populacji

Przedział ufności parametru statystycznego to zakres wartości, jakie szacuje się, że ten parametr może przyjąć; Innymi słowy, są to dwie wartości, pomiędzy którymi ten...

Jak obliczyć względne odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe jest parametrem statystycznym pozwalającym ocenić rozrzut zbioru wartości. Jeśli obliczana jest średnia ze zbioru wartości, odchylenie standardowe ocenia różnicę wartości w zestawie...

Co się dzieje, gdy odchylenie standardowe jest równe zeru?

Odchylenie standardowe zbioru danych lub próbki z określonej populacji jest opisowym parametrem statystycznym, który mierzy rozrzut wartości w tym zbiorze. Jeśli obliczana jest średnia...

Co to jest średnia z matematyki?

W matematyce średnia, zwana także średnią, to liczba, która podsumowuje wartość zestawu liczb lub danych w jednym . Jest znany jako miara tendencji centralnej,...

Różnica między odchyleniami standardowymi próby i populacji

Przy obliczaniu odchylenia standardowego należy wziąć pod uwagę dwie sytuacje: odchylenie standardowe populacji lub zbioru wartości oraz odchylenie standardowe próby. ...