Tag: próbka

Średnie odchylenie bezwzględne i odchylenie standardowe

W dużym zbiorze danych, aby dowiedzieć się, w jakim stopniu występują różnice w stosunku do średniego wyniku, najlepiej jest użyć średniego odchylenia bezwzględnego i...

Jak obliczyć względne odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe jest parametrem statystycznym pozwalającym ocenić rozrzut zbioru wartości. Jeśli obliczana jest średnia ze zbioru wartości, odchylenie standardowe ocenia różnicę wartości w zestawie...