Tag: skogsbruk

Ekar i Nordamerika

Ek är det vanliga namnet som ges till cirka 400 arter av träd och buskar i släktet Quercus . Det generiska namnet ek kommer...