Tag: specjacja

Czym jest izolacja postzygotyczna w ewolucji?

Powstawanie gatunków z oryginału nazywa się specjacją . Gatunek był badany przez różne dziedziny wiedzy, więc nie ma jednej definicji. Można go rozumieć jako...

Selekcja destrukcyjna: definicja, pochodzenie i przykłady

Selekcja destrukcyjna to rodzaj doboru naturalnego, który faworyzuje osobniki o skrajnych cechach fenotypowych kosztem osobników o przeciętnych fenotypach. W takich przypadkach przeciętny fenotyp ma...