Tag: socjologia

Pierwotne i drugorzędne grupy społeczne

Grupy społeczne można podzielić na: ...

Co to jest wielokulturowość?

Wielokulturowość (czasami nazywana także wielokulturowością) to współistnienie wielkiej różnorodności kultur w tej samej przestrzeni geograficznej, fizycznej i społecznej. Jest to pojęcie szeroko stosowane w...

Znaczenie porządku społecznego w socjologii

Porządek społeczny ma różne cechy. Niektórzy z nich są: ...

Jaka jest różnica między socjologią makro i mikro?

Francuski filozof Auguste Comte jako pierwszy użył terminu socjologia na początku XIX wieku. Socjologia jest nauką, która obejmuje badanie wszystkich aspektów społecznych, zarówno grup...

Anthony Giddens: biografia brytyjskiego socjologa

Anthony Giddens, nazwany Baronem Giddensem przez brytyjską monarchię w 2002 roku, jest znanym 84-letnim brytyjskim socjologiem, znanym między innymi ze swojej społecznej teorii strukturyzowania,...

Różnica między agregatami a agregatami społecznymi

W socjologii termin agregat jest często używany iw zależności od kontekstu może mieć dwa radykalnie różne znaczenia. Z jednej strony można go używać w...

Co to jest socjolekt lub dialekt społeczny?

Dialekt społeczny to odmiana języka używanego przez określoną grupę społeczną. Jest również znany jako socjolekt i może dotyczyć zarówno języka używanego przez klasę społeczną,...