Tag: smyczki

Jak łączyć łańcuchy w Javie?

W większości języków programowania, włączając Javę, konkatenacja odnosi się do operacji łączenia dwóch lub więcej ciągów znaków w jeden nowy, dłuższy ciąg . Można...