Tag: puryny

Różnice między purynami i pirymidynami

Puryny i pirymidyny to dwie grupy zasad azotowych, które tworzą zasadniczą część kwasów nukleinowych, czyli DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy) i RNA (kwas rybonukleinowy) ....