Tag: søtt vann

Hvorfor drukner flere mennesker i ferskvann enn i saltvann?

I følge statistikk fra Verdens helseorganisasjon er drukningsdød den tredje ledende årsaken til utilsiktet eller utilsiktet død på verdensbasis. 7 % av alle skaderelaterte...