Tag: sosiologi

Primære og sekundære sosiale grupper

Sosiale grupper kan klassifiseres i: ...

Hva er multikulturalisme?

Multikulturalisme (noen ganger også kalt multikulturalisme) er sameksistensen av et stort mangfold av kulturer i samme geografiske, fysiske og sosiale rom. Det er et...

Betydningen av sosial orden i sosiologi

Den sosiale ordenen har ulike egenskaper. Noen av dem er: ...

Hva er forskjellen mellom makro- og mikrososiologi?

Den franske filosofen Auguste Comte var den første som brukte begrepet sosiologi, på begynnelsen av 1800-tallet. Sosiologi er en vitenskap som omfatter studiet av...

Anthony Giddens: biografi om den britiske sosiologen

Anthony Giddens, utnevnt til Baron Giddens av det britiske monarkiet i 2002, er en anerkjent 84 år gammel britisk sosiolog kjent blant annet for...

Forskjellen mellom aggregater og sosiale aggregater

I sosiologi brukes begrepet aggregat ofte, og avhengig av konteksten kan det ha to radikalt forskjellige betydninger. På den ene siden kan det brukes...

Hva er en sosiolekt eller sosial dialekt?

Den sosiale dialekten er en variasjon av språket som brukes av en viss sosial gruppe. Det er også kjent som en sosiolekt og kan...