Tag: Sletteland

Grasmarkbiome: dominans av gress og sparsomme trær

Biomer er terrestriske områder som danner sett med økosystemer klassifisert i henhold til deres geografiske fordeling, vegetasjonen som bor i dem og deres klimatiske...