Tag: puster

Hva er diffusjon?

Diffusjonen av atomer og molekyler i et bestemt medium, det være seg en gass, en væske eller et fast stoff, er en fysisk prosess...

Hvordan vet vi at luft er laget av materie?

Det er vanskelig å forestille seg at luft er materie på samme måte som faste stoffer og væsker er. Tross alt er materie noe...