Tag: puhetta

Mitä on deliberatiivinen retoriikka?

Retoriikka on Aristoteleen kehittämä tieteenala: se on diskurssin tiedettä , diskurssin rakentamista. Termi tulee etymologisesti kreikan sanoista rhetoriké ja téchne , art. Aristoteelisessa rakenteessa...