Tag: spænder

Hvordan man bestemmer en hajs køn

Hajer er vanddyr, der udviser seksuel dimorfi, det vil sige ydre karakteristika, der kan observeres på et eller andet tidspunkt i livet, og som...