Tag: soryt

Fabuła łańcucha: Sorites

W każdym akcie komunikacyjnym istnieje szereg operacji, które są częścią procesów argumentacyjnych lub rozumowania. Procesy te mogą być przeprowadzane za pomocą różnych struktur językowych,...