Tìm hiểu tính chất hóa học là gì!

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Tính chất hóa học là  bất kỳ tính chất nào của vật chất chỉ có thể được quan sát và đo lường bằng cách thực hiện thay đổi hóa học hoặc phản ứng hóa học. Tính chất hóa học không thể được xác định bằng cách chạm vào hoặc xem mẫu; cấu trúc của mẫu phải được thay đổi để các tính chất hóa học được thể hiện rõ ràng.

Ví dụ về tính chất hóa học

Dưới đây là một số ví dụ về tính chất hóa học:

  • Phản ứng với các hóa chất khác
  • Độc tính
  • số phối hợp
  • dễ bắt lửa
  • entanpy của sự hình thành
  • nhiệt do cháy
  • trạng thái oxy hóa
  • ổn định hóa học
  • Các loại liên kết hóa học chúng sẽ hình thành

Công dụng của tính chất hóa học

Các nhà khoa học sử dụng các tính chất hóa học để dự đoán liệu một mẫu có tham gia phản ứng hóa học hay không. Tính chất hóa học có thể được sử dụng để phân loại các hợp chất và tìm ứng dụng cho chúng.

Việc hiểu các tính chất hóa học của vật liệu giúp tinh chế, tách vật liệu đó khỏi các hóa chất khác hoặc nhận dạng trong một mẫu chưa biết.

Tính chất hóa học so với tính chất vật lý

Trong khi một đặc tính hóa học chỉ được bộc lộ qua hành vi của một chất trong phản ứng hóa học, thì một đặc tính vật lý có thể được quan sát và đo lường mà không làm thay đổi thành phần của mẫu. Tính chất vật lý bao gồm màu sắc, áp suất, chiều dài và nồng độ.

-Quảng cáo-

mm
Emilio Vadillo (MEd)
(Licenciado en Ciencias, Master en Educación) - COORDINADOR EDITORIAL. Autor y editor de libros de texto. Editor (papel y digital). Divulgador científico.

Artículos relacionados