Lỗi tương đối là gì?

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Sai số tương đối = [(121,2 – 120,5)/121,2] 100 = 0,578%

Như đã chỉ ra, lỗi tương đối được biểu thị bằng phần trăm và không có đơn vị. Cho dù bạn đang phân tích chiều dài, trọng lượng hay nhiệt độ , thiết bị không ảnh hưởng đến kết quả. 

nguồn

  • Lỗi tuyệt đối và tương đối. (2021). Truy cập ngày 6 tháng 3 năm 2021, từ https://www.physicalab.com/apartado/absolute-relative-errors 
  • Lỗi tương đối: Định nghĩa, Công thức, Ví dụ – Thống kê Cách thực hiện. (2016). Truy cập ngày 6 tháng 3 năm 2021, từ https://www.statisticshowto.com/relative-error/  
-Quảng cáo-

mm
Laura Benítez (MEd)
(Licenciada en Química. Master en Educación) - AUTORA. Profesora de Química (Educación Secundaria). Redactora científica.

Artículos relacionados