Phương trình Hóa học Cân bằng: Định nghĩa và Ví dụ

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Cuối cùng, bạn cần xác minh rằng phương trình hóa học đã cân bằng. Để làm điều này, hãy làm theo các bước dưới đây:

  • Thêm số lượng của từng loại nguyên tử. Nếu phương trình được cân bằng, thì tổng số nguyên tử phải giống nhau ở cả hai phần của phương trình. Điều này là do, theo Định luật bảo toàn khối lượng , khối lượng trước và sau một phản ứng hóa học là như nhau.
  • Đảm bảo rằng mỗi vế của phương trình chứa tất cả các loại nguyên tử.
  • Kiểm tra xem các hệ số có phải là số thấp nhất bạn có thể nhận được sau khi bao thanh toán hay không. Điều này sẽ cho phép bạn có được phương trình cân bằng đơn giản nhất. Nếu tất cả các hệ số ở cả hai vế của phương trình vẫn có thể chia hết cho 2, điều đó có nghĩa là bạn nên chia chúng một lần nữa để nhận được số nhỏ nhất có thể và do đó phương trình hóa học đã cân bằng đơn giản nhất có thể.

Ví dụ về phương trình hóa học cân bằng

Hãy cùng xem các bước cân bằng phương trình hóa học trong ví dụ sau:

Na + O 2 → Na 2 O

Ở bên trái mũi tên, chúng ta có các chất phản ứng: một nguyên tử natri và một phân tử oxy (hai nguyên tử). Cả natri và oxy đều có hệ số bằng 1. Nghĩa là mỗi loại đều có một mol. Chỉ số natri (Na) là ngầm định, có nghĩa là nó là 1 nguyên tử natri. Trong trường hợp oxy, phân tử có hai nguyên tử, được biểu thị bằng chỉ số 2.

Ở bên phải mũi tên, chúng ta tìm thấy sản phẩm của phản ứng hóa học này: natri oxit (Na 2 O).

Đầu tiên, sau đó, chúng ta nhân các hệ số của các chất: 1×1=1.

Sau đó, chúng tôi thêm các chỉ số của các chất: 1 + 2 = 3.

Bây giờ chúng ta có thể xác minh xem nó có cân bằng hay không: sau đó chúng ta phải kiểm tra xem các loại nguyên tố có ở cả hai vế của phương trình và có cùng số lượng nguyên tử hay không. Trong trường hợp này: có 3 nguyên tử ở một bên và 3 nguyên tử ở bên kia. Ngoài ra, các hệ số và chỉ số không thể được chia nhỏ hơn nữa, vì vậy kết quả là phương trình hóa học cân bằng đơn giản nhất có thể.

Một số ví dụ đơn giản về phương trình hóa học cân bằng là:

Fe + S → FeS (sắt sunfat)

2Mg + O 2 → 2MgO (magiê oxit)

N 2 + 3H 2 → 2NH 3 (amoniac)

Các ví dụ khác về phương trình hóa học cân bằng:

SnO 2  + 2H 2  → Sn + 2H 2 O

Ba 3  N 2  + 6H 2 O → 3Ba(OH) 2  + 2NH 3

4FeS + 7O 2  → 2Fe 2 O 3  + 4SO 2

2As + 6NaOH → 2Na 3 AsO 3  + 3H 2

12HClO 4  + P 4 O 10  → 4H 3 PO 4  + 6Cl 2 O 7

8CO + 17H2  → C 8H18  + 8H2O _

3KOH + H 3 PO 4  → K 3 PO 4  + 3H 2 O

2KNO 3  + H 2 CO 3  → K 2 CO 3  + 2HNO 3

C 2 H 6 O + 3O 2  → 2CO 2  + 3H 2 O

4NH3  + 5O2 →  4NO + 6H2O

Thư mục

  • Gómez Aspe, R. Lý thuyết và giải quyết các vấn đề của hóa học hữu cơ . (2013). Tây ban nha. tổng hợp.
  • Rodríguez Morales, M. Công thức hóa chất hữu cơ và Danh pháp . (2014). Tây ban nha. Nhà xuất bản Đại học Oxford Tây Ban Nha.
-Quảng cáo-

mm
Cecilia Martinez (B.S.)
Cecilia Martinez (Licenciada en Humanidades) - AUTORA. Redactora. Divulgadora cultural y científica.

Artículos relacionados