một nhóm carbonyl là gì?

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Các đặc điểm quan trọng nhất của nhóm carbonyl như sau:

  1. Nó được đặc trưng bởi có liên kết đôi carbon-oxy có mặt trong nhiều nhóm chức khác nhau, bao gồm cả aldehyd và ketone.
  2. Khả năng phản ứng của andehit và xeton chủ yếu bắt nguồn từ cấu trúc của nhóm cacbonyl.
  3. Sự tháo gỡ trong liên kết carbon-oxy cùng với sự phân cực của liên kết đã đề cập cho phép bổ sung một nucleophile.
  4. Trong số các hợp chất carbonyl, andehit và xeton hoạt động hóa học theo cách tương tự nhau.
  5. Nhóm carbonyl có thể là một aldehyd hoặc ketone. Khi nó là aldehyd, aldose được hình thành và trong trường hợp thứ hai, ketose được hình thành.
  6. Nhóm carbonyl là phẳng; điều này có nghĩa là các nguyên tử oxy, carbonyl carbon và hai nguyên tử gắn với nó nằm trong cùng một mặt phẳng.
  7. Chúng có điểm sôi khá cao so với hydrocacbon.
  8. Điểm sôi của chúng cũng thấp hơn điểm sôi của rượu mà chúng tương ứng.

Ví dụ về các hợp chất nhóm carbonyl

Một số ví dụ về các hợp chất carbonyl là: acrolein; hợp chất kim loại của niken cacbonat Ni(CO) 4 , chứa nhóm cacbonyl CO; mesityl oxit, axit acrylic và axit maleic. Các hợp chất carbonyl không bão hòa có thể được điều chế trong phòng thí nghiệm thông qua phản ứng aldol hoặc phản ứng Perkin. Các hợp chất cacbonyl hữu cơ như urê và cacbonat cũng tồn tại trong tự nhiên; cũng như một số hợp chất carbonyl vô cơ như carbon dioxide, carbonyl sulfide và phosgene.

Người giới thiệu

https://www.quimica.es/enciclopedia/Grupo_carbonilo.html

https://www.quimicas.net/2015/05/ejemplos-de-grupo-carbonilo.html

-Quảng cáo-

mm
Laura Benítez (MEd)
(Licenciada en Química. Master en Educación) - AUTORA. Profesora de Química (Educación Secundaria). Redactora científica.

Artículos relacionados