Điều đó có nghĩa là gì khi một chất hòa tan trong một chất khác?

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Các yếu tố ảnh hưởng đến độ hòa tan 

Nhiệt độ  

Độ hòa tan của một chất tan nhất định trong một dung môi nhất định phụ thuộc vào nhiệt độ. Đối với nhiều chất rắn hòa tan trong nước ở dạng lỏng, độ hòa tan có xu hướng tăng khi nhiệt độ tăng. Khi đun nóng các phân tử nước dao động mạnh hơn và có khả năng tương tác với các phân tử chất tan. 

Độ hòa tan của chất khí thể hiện mối quan hệ khác với nhiệt độ so với chất rắn; điều này có nghĩa là khi nhiệt độ tăng khả năng hòa tan của khí có xu hướng giảm. 

Áp lực  

Áp suất có ảnh hưởng không đáng kể đến độ hòa tan của chất tan ở thể rắn và lỏng, nhưng nó có tác dụng mạnh đối với dung dịch có chất tan ở thể khí. Có thể thấy rõ điều này khi mở một lon nước ngọt; tiếng rít của lon là do thành phần của nó chịu áp suất, điều này đảm bảo rằng đồ uống có ga vẫn có ga (nghĩa là carbon dioxide vẫn hòa tan trong dung dịch). Kết luận là độ hòa tan của khí có xu hướng tương quan với sự gia tăng áp suất. 

nguồn

Sự khác biệt giữa độ hòa tan và khả năng trộn lẫn là gì?. (2021). Truy cập ngày 30 tháng 5 năm 2021, từ https://www.geniolandia.com/13092047/what-are-the-differences-between-solubility-and-miscibility

Rượu hòa tan dầu như thế nào?. (2021). Truy cập ngày 30 tháng 5 năm 2021, từ https://sciencing.com/info-12066577-alcohol-dissolve-oil.html

Độ tan | Nhập môn Hóa học. (2022). Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2022, từ https://courses.lumenlearning.com/introchem/chapter/solubility/  

Định nghĩa hòa tan trong hóa học là gì?. (2021). Truy cập ngày 30 tháng 5 năm 2021, từ https://sciencing.com/what-is-the-definition-of-dissolve-in-chemology-13712180.html

-Quảng cáo-

mm
Laura Benítez (MEd)
(Licenciada en Química. Master en Educación) - AUTORA. Profesora de Química (Educación Secundaria). Redactora científica.

Artículos relacionados