Công thức hóa học của đường

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Đường là tên gọi chung của các loại carbohydrate ngọt, chuỗi ngắn, hòa tan, nhiều loại được sử dụng trong thực phẩm. Trong số các loại đường đơn giản, chúng ta có thể kể đến glucose, fructose, galactose, v.v.

Khi nói về đường hoặc carbohydrate, từ bối cảnh khoa học, chúng ta đang đề cập đến một loại đại phân tử hữu cơ nguyên thủy nhất định được đặc trưng bởi vị ngọt của chúng. Chúng được tạo thành từ các đơn vị nguyên tử carbon, hydro và oxy.

» Sự phân hủy đường cho phép giải phóng năng lượng hóa học dưới dạng ATP (Adenosine Triphosphate), có thể tái sử dụng cho tất cả các quá trình khác trong cơ thể.

các tính năng chính

  • Sucrose được sản xuất trong nhiều loại thực vật khác nhau, hầu hết đường ăn được lấy từ củ cải đường hoặc mía.
  • Sucrose là một disacarit, nghĩa là nó được tạo thành từ hai monosacarit glucose và fructose.
  • Fructose là một loại đường sáu carbon đơn giản với một nhóm ketone trên carbon thứ hai.
  • Glucose là carbohydrate phong phú nhất trên Trái đất. Nó là một loại đường đơn hoặc monosacarit, có công thức C 6 H 12 O 6 , công thức này giống như fructozơ, có nghĩa là cả hai monosacarit đều là đồng phân của nhau.
  • Công thức hóa học của đường phụ thuộc vào loại đường bạn đang nói đến và loại công thức bạn cần, mỗi phân tử đường chứa 12 nguyên tử carbon, 22 nguyên tử hydro và 11 nguyên tử oxy.

“Nhà hóa học người Anh William Miller đã đặt tên sucrose vào năm 1857 bằng cách kết hợp từ tiếng Pháp sucre, có nghĩa là “đường” với hậu tố hóa học được sử dụng cho tất cả các loại đường.”

Tầm quan trọng của nó là gì?

Đường là một nguồn năng lượng hóa học quan trọng cho sinh vật, chúng là những viên gạch cơ bản của các hợp chất lớn hơn và phức tạp hơn, thực hiện các chức năng phức tạp hơn nhiều như: vật liệu cấu trúc, các bộ phận của hợp chất sinh hóa, v.v.

Công thức cho các loại đường khác nhau

Ngoài sucrose, có nhiều loại đường khác nhau.

Các loại đường khác và công thức hóa học của chúng bao gồm:

Arabinose – C5H10O5

Fructozơ – C6H12O6

Galactozơ – C6H12O6

Glucozơ- C6H12O6

Lactozơ- C12H22O11

Inositol- C6H1206

Mannozơ- C6H1206

Ribozơ- C5H10O5

Trehalose- C12H22011

Xylozơ- C5H10O5

Nhiều loại đường có cùng công thức hóa học, vì vậy đây không phải là cách hay để phân biệt chúng. Cấu trúc của vòng, vị trí và loại liên kết hóa học cũng như cấu trúc ba chiều được sử dụng để phân biệt giữa các loại đường.

-Quảng cáo-

mm
Emilio Vadillo (MEd)
(Licenciado en Ciencias, Master en Educación) - COORDINADOR EDITORIAL. Autor y editor de libros de texto. Editor (papel y digital). Divulgador científico.

Artículos relacionados