Bốn loại khí phong phú nhất trong bầu khí quyển của Trái đất là gì?

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Các loại khí phong phú nhất trong bầu khí quyển của Trái đất phụ thuộc vào khu vực hoặc lớp khí quyển mà chúng ta tìm thấy, cũng như các yếu tố khác. Tương tự như vậy, thành phần hóa học của khí quyển phụ thuộc vào nhiệt độ, độ cao và mức độ gần gũi với nước. Thông thường, bốn loại khí phong phú nhất là:

  1. Nitơ (N  2 ) – 78,084%
  2. Oxy (O  2 ) – 20,9476%
  3. Argon (Ar) – 0,934%
  4. Khí cacbonic (CO  2 ) 0,0314%

Tuy nhiên, hơi nước cũng có thể là một trong những loại khí phong phú nhất. Lượng hơi nước tối đa mà không khí có thể chứa là 4%, vì vậy hơi nước có thể là số 3 hoặc có thể là số 4 trong danh sách này. Trung bình, lượng hơi nước là 0,25% ở cấp độ khí quyển, tính theo khối lượng (khí dồi dào thứ tư). Không khí ấm chứa nhiều nước hơn không khí lạnh.

Ở quy mô nhỏ hơn nhiều, gần các khu rừng trên bề mặt, lượng oxy và carbon dioxide có thể thay đổi đôi chút từ ngày này sang ngày khác.

Khí trong khí quyển phía trên

Mặc dù bầu khí quyển gần bề mặt có thành phần hóa học khá đồng nhất, nhưng sự phong phú của các loại khí thay đổi ở độ cao lớn hơn. Cấp độ thấp hơn được gọi là homosphere, nó kéo dài đến độ cao khoảng 80 đến 100 km. Trên nó là dị quyển hoặc ngoại quyển. Khu vực này bao gồm các lớp khí khác nhau. Cấp thấp nhất bao gồm chủ yếu là nitơ phân tử (N  2). Bên trên có lớp oxi nguyên tử (O). Ở độ cao thậm chí cao hơn, các nguyên tử helium (He) là nguyên tố phổ biến nhất. Ngoài thời điểm này, khí heli tan biến vào không gian. Lớp ngoài cùng được hình thành bởi các nguyên tử hydro (H), phần khí quyển này bị ion hóa vĩnh viễn do bức xạ mặt trời. Các hạt bị ion hóa bao quanh Trái đất ở lớp ngoài cùng (tầng điện ly) là các hạt tích điện, không phải chất khí. Độ dày và thành phần của các lớp dị quyển hoặc ngoại quyển khác nhau tùy thuộc vào bức xạ mặt trời (ngày và đêm cũng như hoạt động của mặt trời).

Người giới thiệu

http://www.caib.es/sites/atmosfera/es/la_atmosfera-3198/

https://www.educaplus.org/climatic/01_atm_compo.html

-Quảng cáo-

mm
Emilio Vadillo (MEd)
(Licenciado en Ciencias, Master en Educación) - COORDINADOR EDITORIAL. Autor y editor de libros de texto. Editor (papel y digital). Divulgador científico.

Artículos relacionados