Nguyên tử, khái niệm của nó và một số ví dụ

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Khi các nguyên tử kết hợp với nhau, chúng trở thành các phân tử. Khi ký hiệu hóa học cho một phân tử được viết, nó có thể được phân biệt với một nguyên tử bằng chỉ số theo sau ký hiệu nguyên tố, cho biết có bao nhiêu nguyên tử.

Ví dụ: O là ký hiệu của oxy nguyên tử và O 2 là ký hiệu của oxy phân tử được tạo thành từ hai nguyên tử oxy, trong khi O 3 là ký hiệu của phân tử ôzôn được tạo thành từ ba nguyên tử oxy.

ví dụ về nguyên tử

  • Hydro (H), hydro phân tử sẽ là (H 2 )
  • Sắt (Fe)
  • Canxi (Ca)
  • Vàng (Âu)
  • Flo, anion flo (F )
  • Argon (Ar)

nguồn

Nguyên tử là gì?. (2021). Truy cập ngày 12 tháng 4 năm 2021, từ https://www.livescience.com/37206-atom-definition.html

-Quảng cáo-

mm
Laura Benítez (MEd)
(Licenciada en Química. Master en Educación) - AUTORA. Profesora de Química (Educación Secundaria). Redactora científica.

Artículos relacionados