Genetik kodun özellikleri nelerdir?

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


DNA molekülü, bir canlıyı oluşturmak, sürdürmek ve düzenlemek için talimatlar içerir. Bu talimatlar, iki süreçten oluşan proteinler tarafından gerçekleştirilir: transkripsiyon ve translasyon .

Transkripsiyon sırasında, belirli proteinleri sentezlemek için gerekli olan DNA parçaları kopyalanır. Ortaya çıkan kopya haberci RNA’dır (mRNA). Bu mRNA, hangi amino asitlerin sentezlenecek proteinin bir parçasını oluşturacağını belirleyen kodon adı verilen üç nükleotid veya üçlü gruplar şeklinde bilgi taşır ( amino asitler, proteinleri oluşturan moleküllerdir ). Bu kodonlar genetik kodda düzenlenmiştir.

genetik kod

Genetik kod , çeviriye, yani DNA’dan yani mRNA’ya kopyalanan bilgilerin yorumlandığı ve yeni proteinlerin oluşturulduğu mekanizmaya izin veren “dil” dir .

Kodonların varlığı , proteinleri oluşturan 20 amino asidin yalnızca üç azotlu bazdan oluştuğunu ve olası kombinasyonların 64 amino asit olacağını öne süren George Gamow tarafından gündeme getirildi.

Böylece, genetik kod 64 kodon kombinasyonundan ve karşılık gelen amino asitlerden oluşur . Amino asitleri kodlayan 61 kodon ve yeni proteinin oluşumunun veya sentezinin tamamlanmasını belirleyen üç kodon vardır.

Genetik kodun özellikleri

  • Genetik kod dejenere ve gereksizdir. 20 amino asidi yalnızca 61 kodonun kodladığı düşünüldüğünde, çoğu amino asit için birden fazla kodon olması gerektiği araştırmacılar için açıktı. Bu nedenle kodun dejenere ve gereksiz olduğu söylenir. Örneğin, metiyonin ve triptofan tek bir üçlü tarafından kodlanır. Arginin, lösin ve serin altı üçlü tarafından kodlanır. Diğer 15 amino asit iki, üç ve dört üçlü tarafından kodlanır.
  • Genetik kod evrenseldir. Bakterilerden insanlara kadar hemen hemen tüm canlıların genetik kodu aynıdır. Protein sentezi için bir sonlandırma kodonunun bir amino asidi kodladığı birkaç bakteri ve protist türünde bazı istisnalar meydana gelir. Bazı maya türlerinde, bir kodonun, genetik kodda bulunandan farklı bir amino asidi kodladığı da gözlenmiştir.  
  • Genetik kod üst üste bindirilmemiştir. Bir nükleotit, bir kodonun yalnızca bir parçasıdır, bu da genetik kodun örtüşmediğini gösterir. Bu, belirli bir amino asitten önce veya sonra var olan diğer amino asitlerden herhangi birinin gelebileceğini gözlemleyerek kanıtlanır. Ardışık iki kodon nükleotitleri paylaşıyorsa, belirli bir amino asitten önce veya sonra en fazla dört amino asit gelebilir.
  • Genetik kod, nükleotidlerin eklenmesi veya kaybı ile değiştirilebilir. mRNA’daki diziye bir nükleotit eklenirse, o andan itibaren tüm amino asitler değişir. Diziden bir nükleotit eksikse aynı şey olur. Ekleme veya kayıp üç nükleotit veya üçün katı ise, oluşan proteinin amino asit dizisine bir veya daha fazla amino asit eklenir.

Tam genetik kod aşağıda sunulmuştur.

Genetik Kod

kodonlar ve protein sentezi

Yeni bir protein yapılacağı zaman mRNA molekülüne ribozom adı verilen bir organel bağlanır. Orada, mRNA’yı oluşturan kodonlar, her biri spesifik bir amino asit ve her bir kodona antikodon adı verilen tamamlayıcı bir dizi taşıyan farklı transfer RNA molekülleri ile birleşir. Farklı tRNA’lar ribozomda taşıdıkları amino asitleri terk ederken bir araya gelerek yeni proteini oluştururlar.

ribozomlarda protein sentezi

kaynaklar

Curtis, H., Barnes, N.S., Schnek, A., Massarini, A. Biology . 7. baskı. Editoryal Médica Panamericana., Buenos Aires, 2013.

https://es.khanacademy.org/science/biology/structure-of-a-cell/prokaryotic-and-eukaryotic-cells/a/nucleus-and-ribozomlar

-Reklamcılık-

mm
Maria de los Ángeles Gamba (B.S.)
(Licenciada en Ciencias) - AUTORA. Editora y divulgadora científica. Coordinadora editorial (papel y digital).

Artículos relacionados