Isabel Matos (M.A.)

(Master en en Inglés como lengua extranjera.) - COLABORADORA. Redactora y divulgadora.

bağımlı değişkenler

Bilimsel bir deney yapılırken araştırmacılar, söz konusu manipülasyonların bazı durumlar üzerindeki sonuçlarını veya etkilerini gözlemlemek için belirli koşulları manipüle eder. Değeri başkalarının değerlerine göre...

Aralık Kuralını Kullanarak Standart Sapma Nasıl Hesaplanır?

İstatistikte, dağılım ölçüleri içinde varyansı, standart sapmayı ve çeyrekler arası aralığı buluruz. Dağılım ölçüleri, dağılımların en yaygın kullanılan özelliklerinden bazılarıdır. ...

Excel’de ZTEST işlevi nasıl kullanılır?

Çıkarımsal istatistiklerde, hipotez testi olarak bilinen şeyi gerçekleştirmek gereklidir; Bunun için SPSS, SAS, SVIVO gibi çoklu veri yönetimi programları yanında yaygın olarak kullanılan Microsoft...

Sıfır ve alternatif hipotezler arasındaki farklar

Araştırmacı, bir araştırma veya deney yürütürken, sonuçlarının bilim camiası tarafından kabul edilebilir olmasını, belirli koşullar altında tekrarlanabilmesini ve aynı zamanda bilgi üretimine katkıda bulunmasını...

Ubuntu: İspanyolca’da semboller ve karakterler nasıl yazılır

Ubuntu işletim sistemine aşina değilseniz ve anadili İspanyolca olan biriyseniz, zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Buna rağmen bu işletim sistemindeki yerli araçlar sayesinde işiniz kolaylaşabilir. Sonuçta, dünyadaki...

Rusça iyi geceler nasıl söylenir

Rusça, Slav dilleri arasında en çok konuşulan dildir ve toplam konuşmacı sayısını dikkate alırsak, dünyada en çok konuşulan dördüncü dildir. Geniş kullanımını göz önünde...

Gramer kategorileri nelerdir?

Dil çalışmaları içinde, onu derinlemesine öğrenmek, öğretmek ve analiz etmek için her dilin bir haritasını çizmeye yardımcı olan farklı yaklaşımlar vardır. ...

sözlükbilim nedir?

İspanyol Dili Sözlüğü'ne...

Mandarin Çincesinde nasıl veda edilir?

Yeni bir dilde öğrendiğimiz temel deyimler arasında, farklı selamlaşma ve vedalaşma biçimlerine sahibiz. Vedalaşma, yabancı dilde kelime dağarcığımıza ilk ekleyeceğimiz yapılardan biridir. Tüm dillerde...

İngilizce’de pasif ses örnekleri ve kullanımları

İngilizce'de, iletmek istediğimiz mesaja bağlı olarak aktif sesi veya pasif sesi kullanabiliriz. Aktif sesle, bir fiilin ve bir veya daha fazla tümlecin olduğu özne...

İngilizce Dilbilgisinde Bağıl veya Sıfat Cümlesi Örnekleri

İngilizce'de cümleler, aşağı yukarı tutarlı bir şekilde çalışan daha küçük gruplara ayrılır. Örneğin, sıfatlar olarak da adlandırılan, daha fazla bilgi eklemekten sorumlu olan ve...

İngilizce dilbilgisinde tamamlayıcılar nelerdir?

Bir cümleyi oluşturan kelimeler ve kelime gruplarının çeşitli işlevleri vardır. Bu işlevler arasında özne, fiil, doğrudan nesne, dolaylı nesne ve tümleç fonksiyonlarını buluruz. Özne,...

Deyimleri ve deyimleri bağlam içinde öğrenin

Anadili olmayan birinin yeni bir dilin deyimlerini anlaması zordur. Ve herhangi bir dilde belirli deyimsel ifadelerin ve deyimlerin bağlam içinde anlaşılması daha kolaydır. Bu...

Onaylanmış sorular nelerdir ve nasıl kullanılırlar?

Tüm konuşmalar, doğrudan veya dolaylı olarak yapılabilen bir bilgi alışverişine dayanır. Sorular doğrudan sorulur ve muhataplardan cevaplar alınırken, ses tonu, kelime seçimi ve hatta...

Ünlü bir aktörle bu diyaloğu kullanarak İngilizce pratik yapın

İngilizce pratik yapmanın en iyi yollarından biri diyalog kullanmaktır. Sohbetler bize literatürde veya İngilizce yazılmış denemelerde bulamayacağımız gerçek kelimeleri ve konuşma ifadelerini uygulama fırsatı...

İngilizce dilbilgisinde ana cümlecik nedir?

Bir cümlenin ne olduğunu yorumlamanın birkaç yolu vardır. Bazı tanımlar, bir cümlenin büyük harfle başladığını ve nokta ile bittiğini öne sürer; anlama daha yatkın...

Fransızca “voilà” ifadesi gerçekten ne anlama geliyor?

Oh la la ile birlikte , voilà kelimesi Fransızcadaki en ikonik kelimelerden biridir. Kullanımı çeşitlidir ve her zaman eklendiği bağlama bağlıdır. ...

Fransızca “oh là là” ifadesi ne anlama geliyor?

Herhangi bir dilde deyimsel ifadeler , ülkenin kültürü ve tarihi ile yakından bağlantılıdır. Pek çok durumda , zaman içinde yeni ve farklı anlamlar kazanan...

Doğru edatlara sahip Fransızca fiillerin listesi

Bir yabancı dil öğrenirken yeni kelimeler edinmenin birçok yolu vardır. En çok kullanılan kelimeleri içeren kartlar, bunları günlük olarak öğrenmek için kullanılabilir; okuma ve...

Fransızca Ünlemler Nasıl İfade Edilir?

Dilin unsurları bize güçlü duyguları veya sürprizleri ifade etmenin çeşitli yollarını sunar. Sözlü olarak, ünlemler her zaman sesin tonunda veya hacminde ve ayrıca konuşmacı...

Fransızca ‘au’ ve ‘eau’ kelimelerini nasıl telaffuz edersiniz?

Bir dili doğru telaffuz etmeyi öğrenmek, birçok yabancı dil öğrencisinin kısa sürede ulaşmak istediği bir hedeftir. Her dilin fonetiği, en karmaşık kısımlardan biri olduğu...

İspanyolca’da mastarı kullanmanın yolları

İspanyolca'daki olası fiil çekimleri arasında kişisel ve kişisel olmayan biçimler vardır. Mastar, ulaç ve ortacın da bulunduğu bir kategori olan kişisel olmayan biçimler arasındadır....

İspanyolca’da sayılabilen ve sayılamayan isimler rehberi

Dilbilgisi kategorileri içinde, şeyleri, yerleri, fikirleri veya insanları temsil etmemize izin verenlere isimler denir . İspanyolca'da isimler çok çeşitlidir, bu yüzden onları incelemek için...

Retorik soru nedir?

E. B White'ın Charlotte's Web'inden bu alıntılarda , bu edebi aracın kullanımını görebiliriz: ...

Farklı yan tümce türleri ve bunların nasıl kullanılacağı

Bir dili ve nasıl çalıştığını incelemenin kapsamlı bir yolu, onu daha küçük birimlere veya parçalara ayırmaktır. Böylece bütün bir paragrafı incelemek yerine çalışmayı bileşen...

Coşku ve neşe kelimelerle nasıl ifade edilir?

Başka bir kişinin yaşadığı sevinci fark etmek çok kolaydır, çünkü yüzleri karakteristik mutluluk jestleri sergileyecektir: bir gülümseme, kahkaha, açık gözler, kare omuzlar veya kaldırılmış...

İspanyolcada «yaşamak» fiilinin çekimi, kullanımı ve örnekleri

İspanyolca'da, yaşamak fiili, kelimenin tam anlamıyla hayatta olma eylemini ve mecazi olarak hayattan zevk alma eylemini ifade eder. Düzenli bir fiildir ve -ir eki...

İspanyolca mektup veya e-posta nasıl yazılır?

Şu anda etrafımızda olmayan insanlarla iletişim kurmak için kullanabileceğimiz birçok araç var. Metin mesajları ve anlık mesajlaşma, tanıdıklar ve yabancılar arasında giderek daha fazla...

İspanyolca’da değişmez sıfatlar nasıl kullanılır?

Sıfatlar, bir cümledeki isimleri değiştiren ve birçok türde anlam, özellik veya nitelik sağlayan kelimelerdir. Sıfatlar, cümledeki varlıkların sayısı, konuşmacının tutumu ve hatta bu varlıklarla...

Psikolojide şema nedir? Tanım ve örnekler

Bir şema, maddi veya maddi olmayan şeylerin en önemli yönlerinin grafik veya sembolik bir temsilidir . Şemalar çeşitli kaynaklardan teoriler, fikirler, söylemler, metinler veya...

Seksenlerin en iyi Van Halen şarkıları

Eddie Van Halen'ı kesinlikle özleyeceğiz. Mirası, elektro gitar müzik sahnesinde benzersiz ve eşsizdi. Aynı şey, Eddie'nin kendisi kanserle olan şiddetli savaşının en zor kısmına...

Biyografi nedir?

Biyografi, bir kişinin...

Aztek yağmur ve bereket tanrısı Tlaloc

Arkeologlar ve tarihçiler, Aztek hükümdarlarının bu ünlü tanrıyı vurgulayarak bölge üzerindeki yönetimlerini meşrulaştırdıklarını öne sürüyorlar. Bu nedenle, imparatorluğun başkenti Tenochtitlán'ın Büyük Tapınağı'nın üzerine Tláloc...

Alvarado adının anlamı ve kökeni

Alvarado soyadı İspanyol kökenlidir ve daha sonra Castilla, Extremadura, Endülüs, Kanarya Adaları ve Amerika'ya yayılmıştır. ...

Méndez: soyadının anlamı ve aile öyküsü

-ez ile biten İspanyol soyadlarında sıklıkla olduğu gibi , Méndez bir patronomiktir. Mendel veya Mendo'nun oğlu veya soyundan gelen anlamına gelir. Bu iki isim,...

Ataları aramanıza yardımcı olacak takma adlar ve adlar tablosu

Atalarımızla ilgili bir araştırma başlatırken, birkaç kuşak önceki akrabalarımızın adlarını tam olarak bilmememiz söz konusu olabilir. Bunun nedeni, aile ortamında çok yaygın olan hipokoristiğin...

Tanrı Apollon’un eşleri, eşleri ve çocukları

Yunan ve Roma mitolojisinde Apollon, Olimpos'taki en önemli tanrılardan biridir. Apollon'un mitlerinde pek çok yüzü vardır ve ışığı ve güneşi, bilgiyi, kehaneti, nihai gerçeği,...

Yanlış benzetme yanılgısı

Yanılgılar, ilk bakışta...

Mantık Hataları: Aceleyle Genelleme Örnekleri

Mantık çalışmalarında yanlışlar , geçerli görünen ancak davranışlarındaki farklı hatalar nedeniyle aldatmacaya dönüşen argümanlardır. Bu aldatmacalar, bir konuşmada veya tartışmada kasıtlı olarak haklı görünmek...

Oakland County Çocuk Katilinin Soğuk Vakası

Oakland County Çocuk Katili, 1976 ile 1977 yılları arasında Michigan, Oakland'da dört veya daha fazla çocuğun (ancak iki kız ve iki erkek çocuğu doğrulandı)...

Türev talebi nedir? Tanım ve örnekler

Türev talep, diğer ilgili ve gerekli mal veya hizmetlere olan talebin bir sonucu olarak bir mal veya hizmete olan talepteki artışı açıklayan ekonomide kullanılan...

Bir bileşiğin ampirik ve moleküler formüllerini belirleme

En sık kullanılan üç kimyasal formül türü ampirik, moleküler ve yapısal formüllerdir. Yapısal olanlar, her bir kimyasal bileşiğin moleküllerinin atomlarının bir arada tutulma şeklini...

çekirdeklenme nedir?

Nükleasyon, kimya alanında, örneğin bir sıvıdan bir gaz veya kristal oluşturmak üzere maddenin hal değişikliklerinin meydana geldiği bir süreçtir. Buharlaşma sonucu yoğunlaşan sıvı damlacıklarında...

homopolimer nedir?

Polimerler, monomer adı verilen birçok bileşenin birleşmesiyle oluşan makromoleküllerdir . ...

emülsiyon nedir? Tanım ve örnekler

İki veya daha fazla malzeme karıştırıldığında farklı ürünler elde edebiliriz, bunlardan biri emülsiyondur. ...

Popular

Gerçek sayılar nelerdir?

Sayılar farklı özelliklere sahiptir ve çeşitli gruplara ayrılabilir. Matematiğin...

olasılık aksiyomları

Aksiyomlar, bilimin tüm teori ve teoremlerinin dayandığı, ispata gerek...

De Morgan’ın yasaları nelerdir?

Mantık, matematiğin bir dalıdır ve bunun bir kısmı küme...

“Dicto simpliciter” olarak bilinen mantık hatası nedir?

Dicto simpliciter veya daha tam anlamıyla dicto simpliciter ad...

bağımlı değişkenler

Bilimsel bir deney yapılırken araştırmacılar, söz konusu manipülasyonların bazı...