Tag: วิสัยทัศน์

การยับยั้งด้านข้าง: การยับยั้งเซลล์ประสาทช่วยเพิ่มการรับรู้ทางประสาทสัมผัส

การยับยั้งด้าน ข้างหมายถึงกระบวนการที่เซลล์หนึ่งยับยั้งการทำงานของเซลล์ที่อยู่ติดกัน ในกรณีของระบบประสาท เซลล์ก็คือเซลล์ประสาท การยับยั้งด้านข้างของเซลล์ประสาททำให้กิจกรรมของเซลล์ประสาทกลุ่มหนึ่งลดลง ซึ่งช่วยให้สมองสามารถปรับการจัดการข้อมูลที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมของสิ่งมีชีวิต สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดการลดผลกระทบของสิ่งเร้าทางประสาทสัมผัสบางอย่างและการเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทะเบียนของสิ่งเร้าอื่น ๆ ซึ่งการยับยั้งด้านข้างจะช่วยให้การรับรู้ทางประสาทสัมผัสของการมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส และกลิ่นมีความคมชัดขึ้น ...