Tag: วิธีล้างอำนาจแม่เหล็ก

วิธีล้างอำนาจแม่เหล็ก

เนื่องจากการใช้งานบ่อยครั้งหรืออาจเกิดอุบัติเหตุ เป็นไปได้ที่แม่เหล็กจะสูญเสียแรงแม่เหล็กบางส่วนหรือหยุดทำงานไปเลย นอกจากนี้ การรู้วิธีต่างๆ ในการล้างอำนาจแม่เหล็กยังเป็นประโยชน์อีกด้วย มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์หลายชิ้นที่ต้องล้างอำนาจแม่เหล็กด้วยเหตุผลหลายประการ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์, เครื่องมืออุตสาหกรรม, วัสดุในครัว, ชิ้นส่วนที่ผ่านการเชื่อมและชิ้นส่วนที่จะใช้เป็นแม่พิมพ์โลหะ ...