Tag: วงจรชีวิต

วงจรชีวิตของหิ่งห้อย

หิ่งห้อยเป็นแมลงในอันดับ Coleoptera และวงศ์Lampyridae เฉพาะในทวีปอเมริกาเท่านั้นที่พวกมันมีอย่างน้อย 1,134 ชนิดที่เป็นของ 40 สกุลและสี่วงศ์ย่อย: Pterotinae , Amydetinae , LampyrinaeและPhoturinae . ...

วงจรชีวิตของผีเสื้อและแมลงเม่า

ผีเสื้อและแมลงเม่าเป็นแมลงที่มีสีสันสวยงามที่สุดในธรรมชาติ แมลงบินเหล่านี้อยู่ในกลุ่ม Lepidoptera taxon สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของกลุ่มนี้คือผีเสื้อกลางวัน (ที่เรารู้จักกันทั่วไปว่าเป็นผีเสื้อ) แมลงเม่าซึ่งรวมถึงแมลงเม่าและเป็นตัวที่เราเห็นน้อยที่สุดนั้นมีจำนวนมากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย ...