เรียนรู้ว่าคุณสมบัติทางเคมีคืออะไร!

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


คุณสมบัติทางเคมีคือ คุณสมบัติใดๆ ของสสารที่สามารถสังเกตและวัดได้โดยการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือปฏิกิริยาเคมีเท่านั้น ไม่สามารถระบุคุณสมบัติทางเคมีได้จากการสัมผัสหรือดูตัวอย่าง ต้องเปลี่ยนโครงสร้างของตัวอย่างเพื่อให้แสดงคุณสมบัติทางเคมีที่ชัดเจน

ตัวอย่างคุณสมบัติทางเคมี

นี่คือตัวอย่างของคุณสมบัติทางเคมี:

  • ปฏิกิริยากับสารเคมีอื่นๆ
  • ความเป็นพิษ
  • เบอร์ประสานงาน
  • ความไวไฟ
  • เอนทาลปีของการก่อตัว
  • ความร้อนจากการเผาไหม้
  • สถานะออกซิเดชัน
  • ความเสถียรทางเคมี
  • ประเภทของพันธะเคมีที่พวกมันจะเกิดขึ้น

การใช้คุณสมบัติทางเคมี

นักวิทยาศาสตร์ใช้คุณสมบัติทางเคมีเพื่อทำนายว่าตัวอย่างจะเข้าร่วมในปฏิกิริยาเคมีหรือไม่ คุณสมบัติทางเคมีสามารถใช้ในการจำแนกสารประกอบและค้นหาการใช้งานสำหรับพวกมัน

การทำความเข้าใจคุณสมบัติทางเคมีของวัสดุช่วยในการทำให้บริสุทธิ์ การแยกออกจากสารเคมีอื่นๆ หรือการระบุตัวตนในตัวอย่างที่ไม่รู้จัก

คุณสมบัติทางเคมีกับคุณสมบัติทางกายภาพ

ในขณะที่ คุณสมบัติทางเคมีถูกเปิดเผยโดยพฤติกรรมของสารในปฏิกิริยาเคมีเท่านั้น คุณสมบัติทางกายภาพสามารถสังเกตและวัดได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนองค์ประกอบของตัวอย่าง คุณสมบัติทางกายภาพได้แก่ สี ความดัน ความยาว และความเข้มข้น

-โฆษณา-

mm
Emilio Vadillo (MEd)
(Licenciado en Ciencias, Master en Educación) - COORDINADOR EDITORIAL. Autor y editor de libros de texto. Editor (papel y digital). Divulgador científico.

Artículos relacionados