อุณหภูมิการแข็งตัวของแอลกอฮอล์คืออะไร?

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


จุดเยือกแข็งของแอลกอฮอล์ กล่าวคือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งหรือ “เยือกแข็ง” ขึ้นอยู่กับชนิดของแอลกอฮอล์และความดันบรรยากาศ จุดหลอมเหลวของเอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล์ (C 2 H 6 O) คือ −114 องศาเซลเซียส หรือ 159 เคลวิน จุดเยือกแข็งของเมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์ (CH 3 OH) คือ −97.6 องศาเซลเซียส หรือ 175.6 เคลวิน ค่าอุณหภูมิการแข็งตัวเหล่านี้สอดคล้องกับความดันบรรยากาศหนึ่งที่ระดับน้ำทะเล จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเปลี่ยนความดัน

หากนำแอลกอฮอล์ผสมกับน้ำ จุดแข็งตัวจะสูงขึ้น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีจุดแข็งตัวอยู่ตรงกลางระหว่างจุดหลอมเหลวของน้ำ (ศูนย์องศาเซลเซียส) กับเอทานอลบริสุทธิ์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ เช่น ไวน์และเบียร์ มีน้ำมากกว่าแอลกอฮอล์ ดังนั้นจุดเยือกแข็งจะใกล้เคียงกับน้ำ และจะแข็งตัวเมื่อนำไปแช่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นในบ้าน สุราที่มีความเข้มข้นสูง เช่น วอดก้าหรือวิสกี้มีปริมาณแอลกอฮอล์สูงกว่าปกติ 40-50% สำหรับวอดก้าและวิสกี้ ดังนั้น จึงไม่แข็งตัวในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ในประเทศ แต่ที่อุณหภูมิต่ำกว่ามาก

น้ำพุ

เคลาส์ ไวส์เซอร์เมล, ฮันส์-เจอร์เก้น อาร์เป เคมีอินทรีย์อุตสาหกรรม . ย้อนกลับ 2524

-โฆษณา-

mm
Sergio Ribeiro Guevara (Ph.D.)
(Doctor en Ingeniería) - COLABORADOR. Divulgador científico. Ingeniero físico nuclear.

Artículos relacionados