ค่าคงที่การทดลอง: ความหมายและตัวอย่าง

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


ค่าคงที่คือพารามิเตอร์ที่มีค่าไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะสามารถวัดค่าคงที่ได้ แต่ค่าจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อทำการทดลองหรือระหว่างการพัฒนาลำดับการทดลอง คู่ของค่าคงที่การทดลองคือตัวแปรทดลองซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่ความแปรผันเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ในการทดลองที่กำลังดำเนินการหรืออธิบาย โดยทั่วไปมีค่าคงที่ทดลองอยู่ 2 ประเภท ค่าคงที่จริงหรือค่าคงที่ทางกายภาพ และค่าคงที่หรือตัวแปรควบคุม มาดูลักษณะของแต่ละตัวพร้อมตัวอย่างกัน

ค่าคงที่ทางกายภาพ

ดังที่เราได้อธิบายไปแล้ว ค่าคงที่ทางกายภาพคือพารามิเตอร์ที่มีค่าไม่เปลี่ยนแปลง สามารถคำนวณ วัด หรือกำหนดได้ ตัวอย่างของค่าคงที่ทางกายภาพ เช่น เลขอาโวกาโดร, เลขไพ, ความเร็วแสงในสุญญากาศ, มวลและประจุของอนุภาคมูลฐาน, ค่าคงที่ความโน้มถ่วงสากล, ค่าคงที่ของพลังค์ เป็นต้น

ควบคุมค่าคงที่

ค่าคงที่ควบคุมหรือตัวแปรควบคุมคือพารามิเตอร์ที่ผู้วิจัยเลือกที่จะรักษาค่าคงที่ในระหว่างการทดลอง แม้ว่าค่าหรือสถานะของค่าคงที่ควบคุมจะไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งสำคัญคือต้องบันทึกค่าของพารามิเตอร์นั้น เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะเฉพาะของการทดสอบ และจำเป็นต้องสามารถดึงค่าของพารามิเตอร์นั้นกลับมาสร้างการทดลองซ้ำได้ . ตัวอย่างของค่าคงที่ควบคุม ได้แก่ อุณหภูมิที่ทำการทดลอง หากทำในตอนกลางวันหรือตอนกลางคืน ระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนของลำดับการทดลองหรือค่า pH

-โฆษณา-

mm
Sergio Ribeiro Guevara (Ph.D.)
(Doctor en Ingeniería) - COLABORADOR. Divulgador científico. Ingeniero físico nuclear.

Artículos relacionados