สนธิสัญญา Mayflower เกิดขึ้นได้อย่างไร?

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Mayflower Compactเป็นเอกสารฉบับแรกของรัฐบาลอาณานิคม Plymouth ซึ่งเป็นข้อตกลงที่อังกฤษจัดตั้งขึ้นในอเมริกาเหนือในปี 1620 Mayflower Compact ถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานของรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา เอกสารดังกล่าวลงนามเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2163 ขณะที่ชาวอาณานิคมยังคงอยู่บนเรือเมย์ฟลาวเวอร์ก่อนที่จะขึ้นฝั่งที่ท่าเรือโพรวินซ์ทาวน์ แต่ข้อตกลงเมย์ฟลาวเวอร์เริ่มขึ้นก่อนหน้านี้ เมื่อผู้แสวงบุญยังคงอยู่ในอังกฤษ

สำเนาของ Mayflower Compact ของ William Bradford
สำเนาของ Mayflower Compact ของ William Bradford

ผู้แสวงบุญที่จะเข้ามาตั้งถิ่นฐานคือโปรเตสแตนต์ที่ไม่ยอมรับอำนาจของนิกายแองกลิคันแห่งอังกฤษและก่อตั้งคริสตจักรที่เคร่งครัดของตนเอง เพื่อหลบหนีการประหัตประหารและการจำคุก พวกเขาหนีจากอังกฤษไปยังเนเธอร์แลนด์ในปี 1607 และตั้งรกรากในเมืองไลเดน พวกเขาอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลา 11 หรือ 12 ปีจนกระทั่งตัดสินใจสร้างอาณานิคมของตนเองในโลกใหม่ เพื่อหาเงินพวกเขาได้รับสิทธิบัตรของบริษัทเวอร์จิเนียและสร้างบริษัทจำกัดของตนเอง จากนั้นผู้แสวงบุญเดินทางกลับไปยังเมืองเซาแธมป์ตัน ประเทศอังกฤษ ก่อนที่จะออกเดินทางไปอเมริกาเหนือ และในปี ค.ศ. 1620 ผู้แสวงบุญได้ขึ้นเรือเมย์ฟลาวเวอร์และออกเดินทางเพื่อไปพบอาณานิคม บนเรือมีคน 102 คนเป็นผู้หญิง ผู้ชาย และเด็ก รวมถึงผู้ตั้งถิ่นฐานที่ไม่ใช่พวกนิกายแบ๊ปทิสต์

เรือกำลังมุ่งหน้าไปยังเวอร์จิเนีย แต่หันเหออกนอกเส้นทาง ดังนั้นกลุ่มผู้แสวงบุญจึงตัดสินใจพบอาณานิคมบนเคปค้อด ซึ่งต่อมากลายเป็นอาณานิคมอ่าวแมสซาชูเซตส์ พวกเขาตั้งชื่ออาณานิคมว่าพลีมัธตามท่าเรือที่พวกเขาเดินทางออกจากอังกฤษ เนื่องจากที่ตั้งใหม่ของอาณานิคมอยู่นอกพื้นที่ที่อ้างสิทธิโดยบริษัทที่เช่าเหมาลำทั้งสองแห่ง ผู้แสวงบุญจึงถือว่าตนเองเป็นอิสระและสร้างรัฐบาลของตนเอง ซึ่งเป็นรูปเป็นร่างในข้อตกลงเมย์ฟลาวเวอร์

เมย์ฟลาวเวอร์ คอมแพ็ค

สนธิสัญญาเมย์ฟลาวเวอร์เป็นสัญญาทางสังคมโดยชาย 41 คนที่ลงนามตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของรัฐบาลใหม่ ดังนั้นจึงรับประกันความสงบเรียบร้อยและความอยู่รอดของพวกเขาเอง

หลังจากถูกพายุบังคับให้ทอดสมอนอกชายฝั่งเคปค้อดในรัฐแมสซาชูเซตส์ในปัจจุบัน แทนที่จะเป็นจุดหมายปลายทางเดิมที่ตั้งใจไว้ ซึ่งก็คืออาณานิคมเวอร์จิเนีย ผู้แสวงบุญหลายคนคิดว่าไม่ฉลาดที่จะใช้เสบียงอาหารที่ลดน้อยถอยลงต่อไป และตัดสินใจตั้งถิ่นฐานที่นั่นแทน เพื่อเดินทางต่อไปยังรัฐเวอร์จิเนีย เมื่อต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าพวกเขาไม่สามารถตั้งถิ่นฐานในดินแดนเวอร์จิเนียตามที่ตกลงในสัญญา พวกเขาตัดสินใจว่าพวกเขาจะ “ใช้เสรีภาพของตนเอง เพราะไม่มีใครมีอำนาจสั่งการพวกเขา” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ผู้แสวงบุญได้ลงมติให้จัดตั้งรัฐบาลของตนเอง ซึ่งรวมอยู่ในข้อตกลงเมย์ฟลาวเวอร์ จากประสบการณ์ที่อาศัยอยู่ในเมืองไลเดน ผู้แสวงบุญจัดโครงสร้างสนธิสัญญาในลักษณะเดียวกันกับสนธิสัญญาทางแพ่งที่ทำหน้าที่จัดตั้งประชาคมในเนเธอร์แลนด์ องค์กรที่รวมอยู่ในสนธิสัญญาเมย์ฟลาวเวอร์มีพื้นฐานมาจากรูปแบบเสียงข้างมากที่ผู้หญิงไม่ได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนเสียง ขณะเดียวกันก็สร้างความภักดีต่อกษัตริย์แห่งอังกฤษ

การลงนามข้อตกลงเมย์ฟลาวเวอร์  เอ็ดเวิร์ด เพอร์ซีย์ โมแรน, 1900
การลงนามข้อตกลงเมย์ฟลาวเวอร์ เอ็ดเวิร์ด เพอร์ซีย์ โมแรน, 1900

เอกสารต้นฉบับของเอกสารฉบับ Mayflower สูญหาย แต่วิลเลียม แบรดฟอร์ดได้รวมบันทึกของเอกสารไว้ในหนังสือOf Plymouth Plantation (เกี่ยวกับการฝังรากของ Plymouth) ข้อความบางส่วนถอดความด้านล่าง

“หลังจากดำเนินการเพื่อพระสิริของพระเจ้าและความก้าวหน้าของความเชื่อของคริสเตียนและเพื่อเกียรติยศของกษัตริย์และประเทศของเรา การเดินทางเพื่อปลูกอาณานิคมแห่งแรกในภาคเหนือของเวอร์จิเนีย ทำโดยปัจจุบันนี้อย่างเคร่งขรึมและร่วมกันต่อหน้า พระเจ้าและอีกคนหนึ่งตกลงและรวมกันเป็นองค์กรทางการเมืองเพื่อความสงบเรียบร้อยและการส่งเสริมวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และโดยอาศัยอำนาจในปัจจุบันเพื่อประกาศใช้ ประกอบ และวางกรอบกฎหมาย ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ รัฐธรรมนูญ และการค้าที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันเป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควรและสะดวกที่สุดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของอาณานิคม ซึ่งเราทุกคนสัญญาว่า การยอมจำนนและการเชื่อฟัง

Mayflower Compact เป็นเอกสารการก่อตั้งอาณานิคมพลีมัธ เป็นสนธิสัญญาที่ชาวอาณานิคมยอมอยู่ใต้บังคับบัญชาในสิทธิส่วนบุคคลของตนในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลที่กำลังจัดตั้งขึ้น ดังนั้นจึงรับประกันการปกป้องและความอยู่รอดของพวกเขา วันนี้เป็นที่ยอมรับว่าข้อตกลง Mayflower มีอิทธิพลต่อการพัฒนาของคำประกาศอิสรภาพและรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา

น้ำพุ

เมอร์เรย์ เอ็น. รอธบาร์ด จุดประสงค์ของรัฐบาลในอาณานิคมพลีมัสถาบัน Mises, 2012.

-โฆษณา-

mm
Sergio Ribeiro Guevara (Ph.D.)
(Doctor en Ingeniería) - COLABORADOR. Divulgador científico. Ingeniero físico nuclear.

Artículos relacionados