คุณจะบอกลาในภาษาจีนกลางว่าอย่างไร?

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


ในบรรดาวลีพื้นฐานที่เราเรียนรู้ในภาษาใหม่ เรามีวิธีทักทายและบอกลาที่แตกต่างกัน การบอกลาเป็นหนึ่งในโครงสร้างที่เราจะรวมไว้ในคำศัพท์ภาษาต่างประเทศของเราก่อน เช่นเดียวกับในทุกภาษา ขึ้นอยู่กับบริบทและความ คุ้นเคยกับคู่สนทนา ลักษณะการบอกลาอาจแตกต่างกันไปในภาษาจีนกลาง

วิธีบอกลา

  • 再见 – Zài jiàn = เป็นวิธี บอกลา  แบบหนึ่งที่ใช้บ่อยที่สุดและเป็นที่ยอมรับในบริบททางสังคมส่วนใหญ่
  • 拜拜 – ไป๋ บาย = มาจากภาษาอังกฤษ วิธีบอกลาแบบนี้จะเหมาะกับบริบทที่ไม่เป็นทางการในหมู่เพื่อนฝูงเท่านั้น
  • (有空) 再会 – (yǒu kòng) zàihuì = ในกรณีนี้ วลีนี้แปลได้ว่า “จนกว่าจะพบกันใหม่” มันไม่ใช่การบอกลาอย่างแน่นอน แต่มันทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • 再联系 – zài liánxì = การอำลานี้อาจแปลว่า “แล้วพบกันใหม่” เราจะแสดงความปรารถนาให้พบกันใหม่พร้อมกับการอำลา

การออกเสียง

ในภาษาจีนกลาง มีเสียง สี่เสียงที่มีสระa , o , e , i , u , ü ซึ่งหมายความว่าตามการออกเสียง การสะกดคำสองพยางค์เดียวกันมีความหมายต่างกันโดยสิ้นเชิง การออกเสียงมีหน้าที่ทางไวยากรณ์และส่งผลต่อความหมายของแต่ละคำขึ้นอยู่กับน้ำเสียงที่ผู้พูดใช้

ในกรณีของ再见 Zài jiàn  เราจะเห็นว่าสระสองตัวaของวลีมีตัวกำกับเสียงที่สอดคล้องกับวรรณยุกต์ที่สี่ ( à)ซึ่งเปลี่ยนจากความเข้มสูงสุดไปหาต่ำสุด

อ้างอิง

ป.ป.ส. (2014) Nihao PUCP: เรียนรู้ 4 วรรณยุกต์ของภาษาจีนกลาง รับชมได้ที่: https://youtu.be/6ade_RZTO8o

Segura, A. Xin, W. (2014) เรียนภาษาจีนตอนนี้!. มีจำหน่ายที่: https://books.google.co.ve/books?id=hpLGDwAAQBAJ&dq

-โฆษณา-

mm
Isabel Matos (M.A.)
(Master en en Inglés como lengua extranjera.) - COLABORADORA. Redactora y divulgadora.

Artículos relacionados