Lagen om kombinationsvolymer. Definition

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


År 1808 formulerade Louis Joseph Gay-Lussac lagen om kombinationsvolymer, som lyder som följer: i varje kemisk reaktion är volymen av alla gasformiga ämnen som är involverade i den i ett förhållande av enkla heltal.

Denna lag är en del av de stökiometriska lagarna, som uttrycker massförhållanden mellan grundämnen i en kemisk förening eller av reagenser. Lagen om volymer av kombination är endast tillämplig på gasformiga kroppar och gäller inte för fasta eller flytande kroppar. Gay-Lussac observerade att volymen av den gasformiga kombinationen var mindre än eller lika med summan av de gasformiga volymerna som kombinerades.

Exempel:

i reaktion

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g)

2 volymer H 2 reagerar med 1 volym O 2 för att producera 2 volymer H 2 O.

Referenser

EcuRed (s/f) Lag för kombinationsvolymer. Tillgänglig på: https://www.ecured.cu/Ley_de_los_vol%C3%BAmenes_de_combinaci%C3%B3n

Guatiérrez, E. (2021) Kemi. omvänd. Tillgänglig på: https://books.google.co.ve/books?id=cSQuEAAAQBAJ&

-Annons-

mm
Isabel Matos (M.A.)
(Master en en Inglés como lengua extranjera.) - COLABORADORA. Redactora y divulgadora.

Artículos relacionados