Vad är Van der Waals radie i kemi?

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Van der Waals-radien är en parameter för atommodeller, en modell som betraktar det utrymme som atomer upptar som en imaginär sfär. Van der Waals radie definieras som halva avståndet mellan två atomer som interagerar genom elektrostatiska krafter i jämvikt ; Det är hälften av det kortaste avståndet som två atomer kan befinna sig på. Detta avstånd mäts vanligtvis i enheter av picometer (pm).

Avståndet som ges av Van der Waals-radien är associerat med intermolekylära krafter, såsom spridningskrafter och krafterna mellan dipoler, och är relaterat till Van der Waals-krafter . Att känna till Van der Waals-radien är användbart, till exempel för att förutsäga strukturen som ett givet fast ämne kommer att ta. För att nämna några exempel på vanliga grundämnen i naturen är van der Waals-radien för väte 120 pm, den för kol är 185 pm och den för syre är 140 pm.

Fontän

Catherine E. Housecroft, AG Sharpe. Oorganisk kemi . Pearson utbildning. Prentice Hall, 2001.

http://www.biorom.uma.es/contenido/JCorzo/temascompletos/InteraccionesNC/inicial/radio_de_van_der_waals.htm

-Annons-

mm
Sergio Ribeiro Guevara (Ph.D.)
(Doctor en Ingeniería) - COLABORADOR. Divulgador científico. Ingeniero físico nuclear.

Artículos relacionados

Flamfärgtestet