Vad är en jonförening?

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


En jonförening är en som innehåller minst en bindning mellan ämnen med olika elektronegativitet . Bindningarna kan vara joniska eller kovalenta, men medan kovalenta bindningar delar elektroner, involverar jonbindningen överföring av elektroner mellan atomer .

Bildning av joniska föreningar

Joniska föreningar bildas genom kombinationen av metaller med icke-metaller. Detta beror på att atomerna i metalliska element tenderar att förlora elektroner, som erhålls av icke-metalliska element. Efter detta utbyte drar de elektrostatiska krafterna till sig föreningarna och jonföreningen bildas.

Exempel på joniska föreningar

Vanligt salt är det mest kända exemplet på en jonförening. Det bildas genom överföring av en elektron från natrium till klor. Detta bildar natriumkatjonen och kloridanjonen, som attraherar varandra och bildar en saltkristall. De allra flesta föreningar som bildas mellan metaller och icke-metaller är joniska.

Fluor, som finns i tandkräm, och kalciumnitrat, som ofta används vid framställning av gödningsmedel, är joniska föreningar.

Referenser

Fernandez, G. (2012). Joniska och molekylära föreningar. Tillgänglig på http://www.quimicafisica.com/compuestos-ionicos-y-moleculares.html

Brown, T. (2004). Kemi: den centrala vetenskapen. Pearson utbildning.

-Annons-

mm
Isabel Matos (M.A.)
(Master en en Inglés como lengua extranjera.) - COLABORADORA. Redactora y divulgadora.

Artículos relacionados

Flamfärgtestet