Vad är det relativa felet?

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Relativt fel = [(121,2 – 120,5)/121,2] 100 = 0,578 %

Som nämnts uttrycks det relativa felet i procent och har inga enheter. Oavsett om du analyserar längd, vikt eller temperatur har enheten ingen inverkan på resultatet. 

Källor

  • Absoluta och relativa fel. (2021). Hämtad 6 mars 2021 från https://www.physicalab.com/apartado/absolute-relative-errors 
  • Relativt fel: Definition, formel, exempel – statistik Hur man. (2016). Hämtad 6 mars 2021 från https://www.statisticshowto.com/relative-error/  
-Annons-

mm
Laura Benítez (MEd)
(Licenciada en Química. Master en Educación) - AUTORA. Profesora de Química (Educación Secundaria). Redactora científica.

Artículos relacionados

Flamfärgtestet