Oberoende variabel definition och exempel

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Den oberoende variabeln är en av de två huvudvariabler som beaktas i alla vetenskapliga experiment. Den oberoende variabeln är den som forskaren har under sin kontroll och vars värden han sätter enligt sina egna kriterier för att fastställa dess effekt på de andra variablerna . Som namnet indikerar beror den oberoende variabeln inte på värdet av någon annan variabel i experimentet, utan det är snarare den som påverkar resultatet och beteendet hos de andra variablerna.

Den oberoende variabeln representerar vad forskaren anser vara orsaken till ett fenomen, medan en annan variabel, som kallas den beroende variabeln, representerar effekten.

Till exempel, när man studerar viktökning hos ungdomar, är det genomsnittliga antalet kalorier de äter per dag relaterat till individens vikt.

I det här fallet är det lätt att se att orsaken till viktökning är intaget av en hög mängd kalorier, och inte tvärtom. Av denna anledning dras slutsatsen att kaloriintag är orsaken till fenomenet och därför den oberoende variabeln, medan vikt, som beror på kaloriintaget, är den beroende variabeln.

Egenskaper för den oberoende variabeln

Följande sju egenskaper låter dig enkelt identifiera vilken som är den oberoende variabeln i ett experiment:

 • Inom vissa gränser är de variabler som kan styras av forskaren efter behag.
 • De kallas också kontrollerade variabler, manipulerade variabler eller förklarande variabler.
 • Dess värde beror inte på någon annan variabels värde. Det är därför de kallas oberoende variabler.
 • Det påverkar direkt resultatet av ett experiment.
 • De kan representera orsaken till ett fenomen.
 • De kan existera utan de beroende variablerna.
 • I grafer är de alltid placerade på X-axeln (abskissaxeln).

Typer av oberoende variabler

Både den beroende och den oberoende variabeln kan vara av två typer:

Kvantitativa variabler

Kvantitativa oberoende variabler är de vars värden kan representeras av siffror. De kan vara diskreta (som antalet armhävningar en idrottare gör per vecka) eller kontinuerliga (som längd, vikt, gånghastighet, etc.).

kvalitativa variabler

De är de som representerar egenskaper. Dessa variabler kan inte representeras av siffror. Kvalitativa oberoende variabler kan också vara av två typer: nominella (till exempel märket av läsk som en person vanligtvis dricker) eller ordinal, om deras värden etablerar någon form av ordning eller hierarki (till exempel utbildningsnivå, etablerad höjd som låg, medium och hög, etc.).

Den oberoende variabeln, hypotesen och den vetenskapliga metoden

I alla vetenskapliga experiment strävar man efter att fastställa eller bekräfta orsak- och verkanssamband förknippade med det fenomen som studeras. För att uppnå dessa mål förlitar sig forskaren på den vetenskapliga metoden, som är en serie logiska steg som börjar med en fråga som en forskare ställer om ett fenomen eller system av intresse.

Efter att ha studerat nämnda system och letat efter svaret på din fråga, ställs en hypotes eller antagande om orsakerna till det observerade fenomenet, och sedan utformas ett experiment för att verifiera eller utesluta nämnda hypotes.

Det är under redovisningen av hypotesen och designen av experimentet som de beroende och oberoende variablerna dyker upp.

Exempel:

Om en forskare, när han studerar fåglar, antar att dagslängden påverkar fjäderdräktens färg, så har forskaren redan fattat ett beslut om vad han anser vara orsak och verkan, och har därför redan fattat beslutet, fastställt vad den oberoende variabeln är. I det här fallet är det längden på dagen.

Oberoende variabel: längden på dagen

Det är nu forskarens jobb att designa ett experiment där han på något sätt kan manipulera dagslängden för de fåglar han vill studera, och avgöra om denna oberoende variabel påverkar fjäderdräktens färg eller inte.

Exempel på oberoende variabler

Som nämnts ovan beror vad den oberoende variabeln är på vilken studie som genomförs. Samma variabel kan vara den oberoende i en studie och den beroende i en annan.

Till exempel kan lång resning vara konsekvensen av en bra kost, i vilket fall kost skulle vara den oberoende variabeln och höjd den beroende variabeln. Å andra sidan kan längd vara orsaken till en basketspelares framgång, i vilket fall höjd skulle vara den oberoende variabeln och sportslig framgång den beroende variabeln.

Med det sagt, här är några exempel på variabler som ofta är orsaken till olika fenomen:

 • De timmar som ägnas åt att studera ett ämne.
 • Antalet timmar per vecka som ägnas åt fysisk träning.
 • Antalet följare av en influencer på ett socialt nätverk.
 • Den temperatur vid vilken en kemisk reaktion äger rum.
 • Koncentrationen av ett läkemedel i blodomloppet.

Exempel på hur man identifierar den oberoende variabeln

Förutom dessa oberoende variabelexempel som nämnts ovan, är här två exempel för att illustrera hur man berättar vad den oberoende variabeln är i en verklig världssituation.

Smältostföretaget

På ett företag som tillverkar bredbar smältost arbetar forsknings- och utvecklingsavdelningen med en ny produkt. De bestämmer sig för att bestämma vilken som är den optimala mängden av en baconarom att lägga till mixen och för att göra detta rekryterar de en grupp frivilliga som kommer att få prover med olika mängder av aromen och som kommer att rapportera hur mycket de gillar dem. gillade den nya produkten när det gäller färg, smak, konsistens och utseende.

I det här fallet är variabeln som forskarna kontrollerar för mängden tillsatt arom, därför är detta den oberoende variabeln. Alla andra variabler (smak, färg, konsistens och utseende) är en konsekvens av mängden tillsatt arom, så de är beroende variabler.

En studie om hörlurar

En otolaryngolog bestämmer sig för att genomföra en studie för att avgöra om den typ av hörlurar eller hörlurar som används för att lyssna på musik har en effekt på förekomsten av yttre öroninfektioner. För att göra detta, välj ett stort urval av personer som är vana att lyssna på musik dagligen, men med olika typer av hörapparater. Vissa använder hörlurar, andra använder in-ear hörlurar etc. och andra brukar inte använda hörlurar (kontrollgrupp).

Exempel på oberoende variabel: typen av headset

I det här fallet kan man se att ÖNH-hypotesen är att hörlurstyp påverkar förekomsten av öroninfektioner, så hörlurstyp är den oberoende variabeln i denna studie.

Referenser

-Annons-

mm
Israel Parada (Licentiate,Professor ULA)
(Licenciado en Química) - AUTOR. Profesor universitario de Química. Divulgador científico.

Artículos relacionados

Flamfärgtestet