Definition av normal kokpunkt

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


En vätskas kokpunkt är den temperatur vid vilken den omvandlas till en ånga, det vill säga den temperatur vid vilken dess ångtryck är lika med omgivningens. Därför beror kokpunkten på trycket i vätskans miljö; ju lägre tryck, desto lägre kokpunkt.

Det finns en del av vätskan som förvandlas till en ånga efter kokpunkten; dessa molekyler är nära vätskans yta och flyr ut i miljön. Detta fenomen kallas förångning. Vid kokning sker omvandlingen av vätska till ånga i hela vätskevolymen, vilket kan ses i kokande vatten.

Den normala kokpunkten för en vätska är koktemperaturen när trycket i dess omgivning är en atmosfär, det vill säga det är det normala atmosfärstrycket vid havsnivån. Den normala kokpunkten för vatten är 100 grader Celsius; medan den normala kokpunkten för etanol, den mest använda alkoholen, är 78,3 grader Celsius.

Källor

Goldberg, David. 3000 Löste problem i kemi . McGraw-Hill Education 2011.

Haynes, William. CRC Handbook of Chemistry and Physics . CRC Press Book, 2012.

kokpunkt . Konceptet av. Redaktionell Edecé.

-Annons-

mm
Sergio Ribeiro Guevara (Ph.D.)
(Doctor en Ingeniería) - COLABORADOR. Divulgador científico. Ingeniero físico nuclear.

Artículos relacionados

Flamfärgtestet