Hur man konverterar kubikmeter till liter

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Volymmått används för att mäta utrymmet som upptas av objekt, med hänsyn till tre dimensioner: bredd, längd och höjd. För detta används de grundläggande volymenheterna, som är följande:

Enhet Förkortning Ekvivalens i kubikmeter
kubikmillimeter mm3 _ 0 000 000 001 m3
Kubikcentimeter cm 3 0 000 001 m3
kubikdecimeter dm 3 0,001 m3
Kubikmeter m 3 1m3 _
kubikdekameter jävla 3 1 000 m3
kubik hektometer hmm 3 1 000 000 m3
kubikkilometer km 3 1 000 000 000 m3

Generellt betraktas kubikmetern som basenheten. En kubikmeter motsvarar volymen av en kub som mäter en meter bred och en meter lång och en meter hög: 1m x 1m x 1m.

Litern (L) är också en volymenhet som ingår i International System of Units. En liter motsvarar en kubikdecimeter (dm³) eller tusen kubikcentimeter (cm³). Detta beror på att en kubikdecimeter, eller liter, upptar en volym på 1 dm × 1 dm × 1 dm. Därför är en kubikmeter lika med 1000 liter.

Liter används för att mäta flytande eller halvfasta produkter. Dessa mäts efter storleken på behållaren som innehåller dem. Istället används kubikmeter för att mäta föremål enligt deras förskjutningar eller dimensioner.

Enhet Förkortning Ekvivalens i liter
Milliliter ml 0,001 liter
Deciliter dl 0,01 liter
centiliter cl 0,1 liter
Liter han 1 liter
Dekaliter dal 10 liter
Hektoliter hl 100 liter
kiloliter kl 1000 liter

Metoder för omvandling från kubikmeter till liter

Det finns olika metoder att omvandla kubikmeter till liter, enkelt och snabbt.

Metod 1: Flytta decimaltecknet åt höger

Denna form av konvertering kräver inga komplicerade beräkningar eller en miniräknare. Den består av att flytta decimalkomma tre platser åt höger för att omvandla ett mått i kubikmeter till liter. Till exempel, om vi har ett mått på 50 kubikmeter och vi flyttar decimalkomma tre platser, kommer detta att ge oss som ett resultat: 50 000 liter.

Metod 2: Multiplicera antalet kubikmeter med tusen

Denna omvandlingsmetod handlar helt enkelt om att multiplicera kubikmetern med 1000 för att få dess ekvivalens i liter, med tanke på att 1 kubikmeter motsvarar 1000 liter. Till exempel:

50 m 3 x 1 000 L = 50 000 L

Metod 3: Konvertera till kubikmeter och sedan till liter

Eftersom det ofta är nödvändigt att omvandla andra volymenheter än kubikmeter eller liter, består denna metod av att konvertera det givna måttet till kubikcentimeter eller kubikmilliliter, efter behov.

För att göra detta kan du börja med kubikmetern som referens. Om vi ​​till exempel vill veta hur många liter 50 kubikcentimeter motsvarar, måste vi ta hänsyn till att: 0,000 001 m 3 = 1 m3 = 1000 liter. Därför:

50 cm3 = 50 x 0,000 001 m 3 = 0,00005 m 3

0,00005 m 3 x (1 000 L / m 3 ) = 0,05 L

Omvandling från liter till kubikmeter

För att konvertera från liter till kubikmeter kan de tidigare metoderna tillämpas, men omvänt.

Metod 1: Flytta decimaltecknet åt vänster

För att omvandla liter till kubikmeter, flytta decimaltecknet tre platser åt vänster. Till exempel, om vi har 50 liter, och vi flyttar decimaltecknet till vänster, får vi: 0,050 kubikmeter.

Metod 2: Dividera antalet liter med tusen

Om vi ​​har 50 000 liter och vi behöver veta hur många kubikmeter det motsvarar, måste vi utföra följande operation:

50000L / (1000L / m3) = 50m3

Metod 3: Konvertera till liter och sedan till kubikmeter

Om vi ​​har 10 KL och vi vill veta hur många kubikmeter det är, kan vi göra dessa beräkningar:

10KL * 1000L = 10000L

10 000 L / (1 000 / m 3 ) = 10 m 3

Exempel på problem att konvertera från kubikmeter till liter

För att bättre förstå hur man konverterar från kubikmeter till liter, låt oss titta på följande problem:

Anta att vi har ett mått på 0,45 m 3 och vi vill veta hur många liter det motsvarar. Svaret, enligt de olika metoderna är:

  • Metod 1: Vi flyttar decimalkomma tre platser åt höger: 0,45 m 3 = 450L.
  • Metod 2: vi multiplicerar måttet med tusen liter: 0,45 m 3 x (1000 L/ m 3 ) = 450L.

Om vi ​​däremot har måttet 80 cm 3 och vi vill omvandla det till liter kan vi göra följande beräkningar:

  • Metod 3: Konvertera det givna måttet till m3 och sedan till liter. Till exempel:

80 cm3 x 0,000 001 m3 = 0,00008 m3

0,00008m3 x 1000L/m3 = 0,08L

Slutligen, för att säkerställa att beräkningen gjordes korrekt, måste följande beaktas:

  • Kontrollera igen gjorda beräkningar.
  • Kontrollera att värdena på siffrorna är desamma. Om andra siffror dyker upp som inte fanns där tidigare, förutom nollorna, betyder det att det finns ett fel i beräkningen.
  • Vid omräkning från kubikmeter till liter blir resultatet i liter alltid större än antalet i kubikmeter. Och vid omvandling från liter till kubikmeter blir resultatet i liter mindre än värdet i kubikmeter.
  • Vid omvandling från kubikmeter till liter blir resultatet tusen gånger större.

Bibliografi

-Annons-

mm
Cecilia Martinez (B.S.)
Cecilia Martinez (Licenciada en Humanidades) - AUTORA. Redactora. Divulgadora cultural y científica.

Artículos relacionados

Flamfärgtestet