Vad är en azeotrop? Definition och egenskaper

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Azeotroper har andra intressanta egenskaper som gör dem till blandningar med olika användningsområden:

 • Idealisk för brandfarliga föreningar: Azeotroper gör att du kan skapa blandningar av brandfarliga komponenter med icke brandfarliga komponenter. På så sätt är den erhållna blandningen lättare att transportera och lagra. Detta är viktigt vid transport av mycket brandfarliga produkter, eftersom azeotropa blandningar inte separeras naturligt. Därför tillåter de att den farliga produkten transporteras säkert.
 • Enkel separation och återhämtning: Azeotroper kan enkelt separeras och återvinnas. De kokas och återvinns genom destillation.
 • Modifiering av blandningar: de tillåter att ändra de fysikaliska egenskaperna hos en blandning för att erhålla andra unika. Detta är användbart för olika applikationer.

Hur man separerar en azeotrop eller azeotrop blandning

Det finns olika metoder för att separera en azeotrop blandning:

 • Azeotropisk destillation – Det är en ganska effektiv metod där en dragkomponent tillsätts som ändrar flyktigheten hos azeotropkomponentmolekylerna.
 • Pressure Swing Destillation – Detta är en vanlig fysisk metod som används för att bryta en azeotrop blandning. Den består av att variera destillationstrycket för att modifiera blandningens sammansättning och för att erhålla den önskade komponenten, undvikande av azeotropen.
 • Pervaporation – Denna metod används på blandbara vätskeblandningar. Det liknar ett filter eftersom det innehåller membran och genom dem erhålls två vätskor, i vilka komponenterna i den ursprungliga blandningen koncentreras. En komponent passerar genom ett mer permeabelt membran än den andra.

Exempel på Azeotroper

I allmänhet kan azeotroper vara:

 • Föreningar med starka vätebindningar. Till exempel: aminoalkoholer, aminofenoler, oxisyror, polyfenoler, amider.
 • Föreningar med svagare vätebindningar. Exempel: nitrometan, acetonitril, föreningar med aktiva väten och syre, kväve eller fluor.
 • Föreningar med syre, kväve, etc., men utan aktiva väten. Till exempel: etrar, ketoner, aldehyder, estrar, tertiära aminer, nitroderivat.
 • Föreningar med aktiva väten, men utan kväve, syre, etc. Exempel, kloroform, metylenklorid, CH 2 Cl – CH 2 Cl, etc.
 • Alla kvarvarande föreningar som inte kan bilda vätebindningar. Till exempel: hydroxikolväten, merkaptaner, halogenderivat av kolväten.

Andra mer specifika exempel är:

 • aceton och kloroform
 • etanol och vatten
 • anilin och fenol
 • salpetersyra och vatten
 • Fluorvätesyra och vatten
 • svavelsyra och vatten
 • perklorsyra och vatten

Bibliografi

 • Bea Sánchez, JL Formulering och beredning av blandningar. (2020). Spanien. Syntes.
 • Álvarez, LX Första stegen i organisk kemi . (2020). Spanien. B087PM7T4H.
 • Olaya Querevalu, MT; Olaya Zavaleta, YA Organisk kemi: lär dig enkelt. (2017). Spanien. B076Q71H4R.
-Annons-

mm
Cecilia Martinez (B.S.)
Cecilia Martinez (Licenciada en Humanidades) - AUTORA. Redactora. Divulgadora cultural y científica.

Artículos relacionados

Flamfärgtestet