Balanserade kemiska ekvationer: Definition och exempel

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Slutligen måste du verifiera att den kemiska ekvationen är balanserad. För att göra detta, följ stegen nedan:

  • Lägg till numren för varje typ av atom. Om ekvationen är balanserad måste det totala antalet atomer vara detsamma i båda delarna av ekvationen. Detta beror på att enligt lagen om bevarande av massa är massan densamma före och efter en kemisk reaktion.
  • Se till att varje sida av ekvationen innehåller alla typer av atomer.
  • Kontrollera att koefficienterna är de lägsta siffrorna du kan få efter faktorisering. Detta gör att du kan få den enklaste balanserade ekvationen. Om alla koefficienter på båda sidor av ekvationen ändå kan delas med 2 betyder det att man ska dividera dem igen för att få minsta möjliga tal och därmed enklast möjliga balanserade kemiska ekvation.

Exempel på balanserade kemiska ekvationer

Låt oss se stegen för att balansera kemiska ekvationer i följande exempel:

Na + O2Na2O

Till vänster om pilen har vi reaktanterna: en natriumatom och en syremolekyl (två atomer). Både natrium och syre har en koefficient på 1. Det vill säga det finns en mol av varje. Natrium (Na) subskriptet är implicit, vilket betyder att det är 1 natriumatom. När det gäller syre har molekylen två atomer, indikerat med 2.

Till höger om pilen hittar vi produkten av denna kemiska reaktion: natriumoxid (Na 2 O).

Först multiplicerar vi sedan ämnenas koefficienter: 1×1=1.

Sedan lägger vi till subskripten för ämnena: 1+2=3.

Nu kan vi verifiera om det är balanserat eller inte: vi måste då kontrollera att typerna av grundämnen finns på båda sidor av ekvationen och att det finns lika många atomer. I det här fallet: det finns 3 atomer på ena sidan och 3 atomer på den andra. Dessutom kan koefficienterna och subskripten inte delas ytterligare, så resultatet är den enklast möjliga balanserade kemiska ekvationen.

Några enkla exempel på balanserade kemiska ekvationer är:

Fe + S → FeS (järnsulfat)

2Mg + O2 2MgO (magnesiumoxid)

N2 + 3H2 2NH3 ( ammoniak )

Andra exempel på balanserade kemiska ekvationer:

SnO2 +  2H2  Sn + 2H2O

Ba3N2  + 6H2O 3Ba  ( OH  ) 2 + 2NH3

4FeS + 7O2  → 2Fe2O3  + 4SO2 _

2As + 6NaOH 2Na3 AsO3  + 3H2

12HClO4 +  P4O10  → 4H3PO4 +  6Cl2O7 _ _ _ _ _ _ _

8CO + 17H2  → C 8H18  + 8H2O _

3KOH + H3PO4  → K3PO4  + 3H2O _ _ _ _

2KNO3  + H2CO3  → K2CO3  + 2HNO3 _ _ _ _ _

C2H6O + 3O2  → 2CO2  + 3H2O _ _ _ _

4NH3  + 5O2 →  4NO + 6H2O

Bibliografi

  • Gómez Aspe, R. Teori och lösta problem inom organisk kemi . (2013). Spanien. Syntes.
  • Rodríguez Morales, M. Organisk kemisk formulering och nomenklatur . (2014). Spanien. Oxford University Press Spanien.
-Annons-

mm
Cecilia Martinez (B.S.)
Cecilia Martinez (Licenciada en Humanidades) - AUTORA. Redactora. Divulgadora cultural y científica.

Artículos relacionados

Flamfärgtestet