Tag: stelning

Vad är stelningstemperaturen för alkohol?

Fryspunkten för alkohol, det vill säga temperaturen vid vilken den ändras från en vätska till en fast substans eller "fryser", beror på typen av...

Lär dig om de åtta förändringarna av materiens tillstånd

Materia genomgår förändringar av tillstånd eller övergångar från ett tillstånd till ett annat. Därefter ser vi vilka dessa tillståndsförändringar är. De mest kända är...

Solidifiering Definition och exempel

Fusions- och solidifieringsvärme | Kemi för icke-major. (2021). Hämtad 30 maj 2021 från https://courses.lumenlearning.com/cheminter/chapter/heats-of-fusion-and-solidification/ ...