Tag: Specifik gravitation

Fem sätt att skilja densitet från specifik vikt

Densitet och specifik vikt är två egenskaper hos materia som har många likheter, men också vissa skillnader. Till att börja med är båda intensiva...

Specifik volym: vad det betyder och hur man beräknar det

Volym ( V ) är det utrymme som ett material upptar. Det är en allmän eller omfattande egenskap , eftersom den beror på mängden...

Specifik vikt Definition

Specifik vikt eller relativ densitet för ett ämne förstås som förhållandet mellan dess densitet och densiteten för ett referensämne. I allmänhet anses vatten vid...

Skillnaden mellan densitet och specifik vikt

Densitet och specifik vikt är två egenskaper hos materia som är nära besläktade med varandra; De är dock inte samma sak. Båda är intensiva...