Tag: spanska ordförråd

Är det varmt…? Berätta för mig på spanska

För vart och ett av dessa fall finns det flera vanliga uttryck som anger temperaturen. Innan du går in i ordförrådet är det nödvändigt...

Vad är skillnaden mellan orden ”explicit” och ”implicit”?

För att enkelt förstå skillnaderna mellan dessa två ord måste vi först veta vad var och en betyder och veta hur de används. ...