Tag: sötvattensekosystem

vattensamhällen i världen

En population är en uppsättning individer av samma art som samexisterar och reproducerar sinsemellan; till exempel är en stim (det vill säga en grupp...