Tag: som är en intensiv fastighet

Vad är en intensivfastighet? Definition och exempel

Det finns två typer av intensiva egenskaper, allmänna och karakteristiska. Allmänna egenskaper kan vara gemensamma för flera ämnen, medan karakteristiska egenskaper är specifika för...