Tag: sociologi nyckelbegrepp

Primära och sekundära sociala grupper

Sociala grupper kan delas in i: ...

Vad är mångkultur?

Mångkultur (ibland även kallad multikulturalism) är samexistensen av en stor variation av kulturer i samma geografiska, fysiska och sociala rum. Det är ett begrepp...

Betydelsen av social ordning i sociologin

Den sociala ordningen uppvisar olika egenskaper. Några av dem är: ...

Vad är skillnaden mellan makro- och mikrosociologi?

Den franske filosofen Auguste Comte var den första som använde termen sociologi, i början av 1800-talet. Sociologi är en vetenskap som omfattar studier av...

Betydelsen av ”Gemeinschaft” och ”Gesellschaft” i sociologi

Gemeinschaft och Gesellschaft är två termer som kommer från det tyska språket och refererar till begreppen gemenskap respektive samhälle. De används inom sociologin för...

Anthony Giddens: biografi om den brittiska sociologen

Anthony Giddens, utnämnd till Baron Giddens av den brittiska monarkin 2002, är en känd 84-årig brittisk sociolog känd bland annat för sin sociala teori...

Vad är en sociolekt eller social dialekt?

Den sociala dialekten är en variation av språket som används av en viss social grupp. Det är också känt som en sociolekt och kan...