Tag: sociala frågor

sociologisk fantasi

Charles Wright Mills definierade den sociologiska fantasin som "medvetenhet om förhållandet mellan personlig erfarenhet och det större samhället." Från denna definition anses den sociologiska...