Tag: SOCIAL ORDNING

Betydelsen av social ordning i sociologin

Den sociala ordningen uppvisar olika egenskaper. Några av dem är: ...